Droppfotsortoser, Barn

Det finnes tre ulike barnemodeller av Allard AFO; KiddieFLOW™, KiddieGAIT og KiddieROCKER. Disse ortosene har ulike stabilitetsnivåer avhengig av barnets svakhet. Nevrologiske diagnoser som er en indikasjon for å bruke en Allard AFO er: Cerebral Pare […]