Droppfotsortoser, Barn

Det finnes tre ulike barnemodeller av Allard AFO; KiddieFLOW™, KiddieGAIT og KiddieROCKER. Disse ortosene har ulike stabilitetsnivåer avhengig av barnets svakhet. Nevrologiske diagnoser som er en indikasjon for å bruke en Allard AFO er: Cerebral Parese, Muskeldystrofi, Spina Bifida og andre nevromuskulære sykdommer som påvirker gangen. Hensikten er å forbedre gangmønsteret og gangkapasiteten for individer med nedsatt funksjon i nedre ekstremiteter.