Kontraktur- og hvileortoser

Komplikasjoner etter f.eks. et slag kan gjøre at hånden får redusert styrke og bevegelighet, og til slutt utvikler man en kontraktur dvs. hånden og fingrene ikke kan rettes ut. Derfor er det viktig å begynne med ortosebehandlingen sammen med håndterapi, i et tidlig stadium innen kontraktur eller spastisitet etableres. SOT er en hvileortose for den spastiske eller paretiske hånden hvor man ønsker å opprettholde eller øke håndens bevegelighet.