Kontraktur- og hvileortoser

Komplikasjoner etter f.eks. et slag kan gjøre at hånden får redusert styrke og bevegelighet, og til slutt utvikler man en kontraktur dvs. hånden og fingrene ikke kan rettes ut. Derfor er det viktig å begynne med ortosebehandlingen sammen med håndtera […]