Hofteortoser, barn

En overdrevet hofteadduksjon ved forhøyet tonus eller spastisitet ved bl.a. CP (Cerebral Parese), gjør iblant at barnet får en saksende gange og et instabilt sittende. SWASH (Sitting- Walking and Standing Hip) -ortosen hjelper til med å øke abduksjo […]