Miljø

For Camp Scandinavia er det meget viktig at virksomheten drives på en slik måte at miljøet blir minst mulig påvirket negativt, og skjer derfor under oppsyn av sunne og kommersielle prinsipper. Dette gjelder Camp sitt arbeide for og med våre kunder, samt for de leverandører av varer og tjenester som vi benytter.

Sertifikater og standarder

CAMP SCANDINAVIA AB (Sverige, Norge, Danmark og Finland) og Allard Int. er sertifiserte i henhold til ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 samt ISO 13485:2016.

Trykksaker

Vi benytter selskap som er ISO14001 sertifiserte, og som bruker Svanemerket papir eller FSC-merket papir. Det er viktig for oss å følge dette innen alle våre avdelinger i selskapet. Våre trykksaker fremstilles i hovedsak ved digital trykkprosess fordi dette ikke krever samme kjemikalier som annen trykkteknikk.

Forpakninger

For å minske transporter fra andre deler av verden, strever vi etter å bruke så smidige forpakninger som mulig. Mange produkter leveres til oss uten forpakning, og etter overensstemmelse med våre leverandører pakker vi disse selv ved vårt lager i Helsingborg.
Forpakningsmaterialet som vi bruker til hoveddelen av våre produkter er av resirkulert materiale. Plastforpakninger kastes i returordningen for plast og kartonger i gjenvinning for papir.

Våre kjøretøy

Vår målsetting er at alle ansatte som har firmabil skal velge miljøklassifisert alternativ, og så langt som mulig planlegge sine aktiviteter for å minske påvirkning av miljøet.

Transporter

Vi arbeider i størst mulig grad med transportører som kan garantere miljøvennlige transporter, både innen og utenom Skandinavia.

Energi

Allard Support for Better Life (vårt morselskap) har valgt å investere i vindkraftverk for å minske vår avhengighet av elektrisk kraft produsert via ikke fornybare kilder, og på denne måten bidra til omstilling til grønn elektrisitet.

Producentansvar

Vi oppfyller produsentansvarslovene ved å være tilsluttet FTI,Förpaknings- & Tidningsinsamlingen samt El-kretsen i Sverige. I øvrige land hvor vi er aktive følger vi de lover og regler som gjelder i det respektive land.

Sikre produkter

Innen vår produktutvikling finnes et stort fokus på at de produkter som vi selger og markedsfører skal være sikre for brukeren og den som ferdigstiller produktene. De produkter vi produserer testes funksjonsmessig, og de som har hudkontakt testes i uavhengige laboratorium (SGS) for å sikre at de ikke inneholder noen skadelig stoffer. Samme høye krav stiller vi naturligvis også til våre eksterne produktleverandører.