Dynamiske Tekstile Ortoser

Dynamiske Tekstile Ortoser

Lycradrakter, eller Dynamiske Tekstile Ortoser som vi kaller denne produktgruppen, er individuelt utformet for å kontrollere nevrologiske og muskulære tilstander. Disse gir forbedret kroppsbevissthet og hjelper til med å forbedre motorikken. Den økte, dype følelsen øker evnen til å avgjøre de egne kroppsdelenes posisjon, såkalt proprioception (kroppsoppfatning). Flere studier viser at kombinasjonen av en Lycraortose og riktig trening kan gi forbedret funksjon og motorikk framfor alt hos personer med Cerebral Parese, men også hos personer med Ehlers Danlos Syndrom (EDS) ses store fordeler med lycraortoser, isteden for vanlige standard ortoser.