Håndleddsortoser

Håndleddsortose, håndleddsstøtte, håndleddsbeskytter eller håndleddsbandasje, er en produktgruppe med mange navn. En håndledds- eller håndortose brukes ved mange ulike diagnoser. Den kan brukes for posisjonering/stabilisering, for bevegelseshjelp eller for å hindre at et ledd bøyer seg eller strekker seg for mye. Den kan også brukes ved frakturbehandling. Materialene kan være en kombinasjon av tekstil, metall og termoplaster. Er ortosen i tekstil kan den ha ingen, en eller flere skinner.