Håndleddsortoser

Håndleddsortose, håndleddsstøtte, håndleddsbeskytter eller håndleddsbandasje, er en produktgruppe med mange navn. En håndledds- eller håndortose brukes ved mange ulike diagnoser. Den kan brukes for posisjonering/stabilisering, for bevegelseshjelp ell […]