Rigide

Boston Brace plastkorsetter er både prefabrikerte og individuelt produserte ortoser. Det mest kjente er Boston Skoliosekorsett for idiopatiske skolioser. En annen modell er Boston Night Brace som kun brukes om natten, og prinsippet bygger på en overkorrigering av skoliosen i en kortere tid. I gruppen finnes også hyperekstensjonsortoser for immobiliseringsbehandling av lumbale og thoracolumbale stabile frakturer, og et utvalg av rigide ryggortoser for behandling av f.eks. kompresjonsfrakturer og andre tilstander hvor immobilisering av ryggraden eller holdningskontroll etterstrebes.