Droppfotsortoser, Voksne

Droppfot er et medisinsk symptom som innebærer svakhet i de musklene som løfter foten oppover. Allard AFO (Ankel Fot Ortose) har en unik serie produkter også for barn og ungdommer innen området droppfotsortoser. En Allard AFO er en ortose som hjelper til med å løfte foten oppover under svingfasen for å skape et bedre gangmønster, og bidra til et bedre fraspark i steget. Ortosen hjelper barn og ungdommer med nedsatt gangfunksjon til et bedre liv takket være ortosens stabilitet og dynamiske funksjon.