Diabetesfotortose

Behandling av fotsår ved diabetes krever avlastning for å fremme helingsprosessen, og det finnes flere alternative løsninger i denne gruppen avhengig av skadens omfang. Optima Diab og Optima SBI er ankelortoser beregnet til behandling av fotsår.