Hånd- og håndleddsortoser

En håndledds-/håndortose er tenkt å støtte svake eller skadede deler av underarmen, håndleddet og/eller hånden. Den kan også brukes for å korrigere ortopediske feilstillinger, og er ofte tilpasset for mer spesifikt å kunne møte de enkelte pasientene […]