Treningstips

Den som rammes av MS, slag eller andre nevrologiske tilstander, opplever ofte nedsatt balanse, styrke og koordinasjonsevne. Trening blir derfor viktig for å opprettholde og forbedre disse evnene. Nedenfor finner du flere ulike kategorier treningstips.

Balanse
Tren opp balansen i ulike vanskelighetsgrader.
Les mer
Styrke
Styrketrening kan bidra til å gjenoppbygge tapte evner og forbedre livskvaliteten for personer som har hatt hjerneslag.
Les mer
Spastisitet
Å tøye ut anspente og stive muskler er en god måte å forhindre at de blir korte og spastiske.
Les mer
Reise seg
Å reise seg opp krever en kombinasjon av motorikk, styrke, kjernestabilitet og balanse. Disse ferdighetene trenes her for å forbedre evnen til å utføre hverdagslige aktiviteter og fremme selvstendighet.
Les mer
Kondisjon
Kondisjonstrening tilpasset personer som for eksempel har hatt hjerneslag.
Les mer
Gange
Øv deg på å gå på ulike måter og med ulike hjelpemidler.
Les mer