KiddieGAIT®

KiddieGAIT® tilbyr en tidlig ortosebehandling i og med at de finnes i Baby modeller fra ca. 1 års alder. Ankel Fot Ortosen (AFO) bidrar til at barnet får et jevnere og mer naturlig gangmønster. Ortosen hjelper barnet gjennom svingfasen, og kontrollerer fotens bevegelighet i flere plan gjennom støtfasen. Skinnens plassering på framsiden av tibia hjelper også til ved andre proksimale problemer, som f.eks. hyperekstensjon i kneet eller "Crouch"-gange. KiddieGAIT® er beregnet for bruk i kombinasjon med en individuell tilpassing av foten for å kontrollere fotens posisjon.

Bruksområde:

Droppfot. KiddieGAIT® er beregnet som støtte ved droppfot, gangavvikelser etter proprioceptiv forstyrrelse, instabil gange eller gange med lav tonus, tågange uten kollaps av mellomfoten, crouch gange med lav tonus ved tilstander som spina bifida, cerebral parese og muskeldystrofi.

Kontraindikasjoner:

Begrenset dorsalfleksjon (behøver minst +5º dorsalfleksjon forbi nøytralleie). Veldig rigide strukturer i foten. Spastisk quadriceps. Overdrevet genu valgum eller genu varum-feilstilling. Fiksert/ikke korrigerbar pes valgus eller pes varus-feilstilling.

Annet:

Denne modellen finnes også i flere andre varianter hvor SoftKIT/ComfortKIT og bånd er montert ved leveranse – kontakt oss for mer informasjon om disse modellene.

Art.nr. Modell Størrelse Ve/Hø Fotbladets lengde Høyde
289001011 KiddieGAIT Svart Small Venstre 160 mm 220 mm
289001012 KiddieGAIT Svart Medium Venstre 180 mm 257 mm
289001013 KiddieGAIT Svart Large Venstre 200 mm 295 mm
289001014 KiddieGAIT Svart X-Large Venstre 210 mm 315 mm
289002011 KiddieGAIT Svart Small Høyre 160 mm 220 mm
289002012 KiddieGAIT Svart Medium Høyre 180 mm 257 mm
289002013 KiddieGAIT Svart Large Høyre 200 mm 295 mm
289002014 KiddieGAIT Svart X-Large Høyre 210 mm 315 mm
289011011 KiddieGAIT Svart m D-ring Small Venstre 160 mm 220 mm
289011012 KiddieGAIT Svart m D-ring Medium Venstre 180 mm 257 mm
289011013 KiddieGAIT Svart m D-ring Large Ve/Hø 200 mm 295 mm
289011014 KiddieGAIT Svart m D-ring X-Large Ve/Hø 210 mm 315 mm
289012011 KiddieGAIT Svart m D-ring Small Høyre 160 mm 220 mm
289012012 KiddieGAIT Svart m D-ring Medium Høyre 180 mm 257 mm
289012013 KiddieGAIT Svart m D-ring Large Høyre 200 mm 295 mm
289012014 KiddieGAIT Svart m D-ring X-Large Høyre 210 mm 315 mm
Allard AFO STEP 1 PRODUCT SELECTION Play video
Allard AFO STEP 1 PRODUCT SELECTION
Allard AFO STEP 2 SIZE SELECTION Play video
Allard AFO STEP 2 SIZE SELECTION
Allard AFO STEP 3 FOOT BIOMECHANICS Play video
Allard AFO STEP 3 FOOT BIOMECHANICS
Allard AFO STEP 4 SHOE SELECTION & HEEL HEIGHT Play video
Allard AFO STEP 4 SHOE SELECTION & HEEL HEIGHT
Allard AFO STEP 5 PROPER ALIGNMENT Play video
Allard AFO STEP 5 PROPER ALIGNMENT
Allard AFO STEP 6 PROXIMAL CONTROL Play video
Allard AFO STEP 6 PROXIMAL CONTROL
Allard AFO STEP 7 PATIENT COMFORT Play video
Allard AFO STEP 7 PATIENT COMFORT
Allard AFO STEP 8 PATIENT EDUCATION Play video
Allard AFO STEP 8 PATIENT EDUCATION