Vår historie 

Camp Scandinavia er et familieforetak og vårt mål er å bidra til økt livskvalitet for mennesker med permanente eller tilfeldige funksjonsnedsettelser. Det, sammen med Allard familiens fokus på utdanning og produktutvikling, har bygd et foretak hvor vi virkelig lever etter vårt motto Support for Better Life! 

1925

Germa

Camp Scandinavia grunnlagt i 1954, men vår historie går egentlig helt tilbake til 1925 og foretaket AB Germa. Germa, som var en korsettsalong, produserte og solgte figurplagg og underklær. I begynnelsen av 50-tallet besluttet man seg for å videreutvikle sin forretningsidé. Det ble innledet et samarbeide med en ortoped og produktutvikling og produksjon ble rettet mot på korsetter. 

1954

Camp Scandinavia blir født

I samband med dette kom Germa i kontakt med det amerikanske selskapet Camp Inc., et selskap med fokus på funksjonelle korsetter for ortopeditekniske behov. I 1954 skrives en lisensavtale, hvor Germa produserer korsettene med en lisens fra SH Camp. Distribusjon og salg av korsettene ble håndtert av det nystartede foretaket Camp Scandinavia AB med Bertil Vinberg som eier.

På slutten av 1960-tallet kom kvinnefrigjøringen og lanseringen av strømpebuksen. Dette medførte at det ble mindre behov for korsetter som figurplagg, eller for å feste strømper. Germas avvikling av figurplagg og underklær skjedde suksessivt i løpet 1972. Det tidligere valget av fokus på ortopeditekniske korsetter viste seg å være heldig. Utviklingen av korsetter fortsetter, og utover det kommer det til nye produkter som f.eks. halskrager og armslynger. Germa forblir foretaksgruppens produksjonsenhet av korsetter helt fram til 1995.  

Utdanning – en viktig suksessfaktorUtbildning - en viktig framgångsfaktor 

I Camp Scandinavia innså vi tidlig viktigheten av et nært samarbeide med bandasjemestere (dagens ortopediingeniører), ortopeder og fysioterapeuter.

For å kunne møte kunder med rett terminologi ansetter vi derfor utdannede fysioterapeuter, ergoterapeuter og ortopediingeniører/-teknikere som produktspesialister i stedet for rendyrkede selgere. I rollen som produktspesialist inngår det å utdanne og gi teknisk support rundt våre produkter og deres unike funksjoner, for å sikre at de kommer til sin absolutte rett.  

1972 flyttet Camp Scandinavia til Helsingborg. Her ble hovedkontoret bygd opp, med lager og ulike støttefunksjoner som f.eks. kundeservice, økonomiavdeling, markedsavdeling, HR, IT og kvalitetsavdeling. Her er vi ennå idag.  

Ekspansjon i nabolandene

Internasjonal handel så veldig annerledes ut i slutten på forrige århundre. Å flytte produkter over Øresund innebar mye arbeide i tollhåndtering. Derfor besluttet man i 1970 å starte Camp Scandinavia i Danmark med lager for å forenkle tollhåndteringen for de danske kundene. Men med EU og Øresundsbroen denne virksomheten avsluttet i 2012. Det finske foretaket ble skapt i 1979 og har altså 45 års jubileum i år. Eksakt 10 år senere startet vi Camp Scandinavia i Norge.

1980

Noen tøffe år

I løpet av 80-tallet innledet vi et samarbeide med foretaket Amoena, som hadde utviklet en brystprotese basert på silikon. Samarbeidet ble betydningsfullt, og salget via Camp førte til at Skandinavia ble et område hvor Amoena fikk en meget sterk markedsposisjon. Etter flere års samarbeide, velger Amoena å avslutte samarbeidet. Tapet av Amoena, som utgjorde en betydelig del av vårt salg, medfører store problemer. I 1995 tvinges foretaket å si opp flere personer.

1983

Skifte av eier

Bertil Allard tiltrådte som administreremde direktør for Camp Scandinavia i 1983 samtidig som Camp Scandinavias daværende eier Bertil Winberg solgte den skandinaviske virksomheten til Camp Inc. Camp Scandinavia gikk derfor fra å være en lisenstaker til å være et datterselskap, begrenset til det skandinaviske markedet. I 1996 oppsto det en mulighet for Bertil Allard å erverve den skandinaviske virksomheten, og igjen ble vi et svenskeiet foretak med Bertil som eier.

Nye Camp Scandinavia – en del av Allard Support for Better Life.

De første årene i nye Camp Scandinavia var preget av forandringer med fokus på kjernevirksomheten. Eksport, det vil si salg utenfor Skandinavia ble mulig da vi ikke lenger var begrenset til vårt hjemmemarked. Vi kunde dermed utvikle produkter for et internasjonalt marked.

ToeOFF®

I 1997 ble vår banebrytende ankel- og fotortose – ToeOFF® introdusert. Med hjelp av våre gamle Camp venner lyktes vi framgangsrikt å introdusere produktet internasjonalt.

2003

Allardgruppen fødes 

I og med at Bertil tok over Camp Scandinavia fikk vi rettighetene til å bruke det opparbeidede navnet Camp i Skandinavia, men vi hadde ikke rettighetene til å bruke navnet på andre markeder. Derfor behøvde vi å skape et nytt varemerke for det internasjonale markedet. Etter å ha bearbeidet mange ulike idéer introduserte vi Allard International. I dag håndterer Allard International salget av våre produkter gjennom eksterne distributører i mer enn 70 land rundt om i verden.

2006

Peter Allard

År 2005 startet vi Allard USA for å intensivere bearbeidingen av ToeOFF® på det amerikanske markedet. År 2006 tar Bertil Allards sønn Peter over foretaket og danner konsernet Allard Support for Better Life. I løpet av de kommende årene legges det fokus på å plukke hjem salg gjennom egne salgsselskap og utvikling av egen produksjon.

2007

Egne produksjons-enheter

Et par år etter lanseringen av Allard USA går vår underleverandør for komposittproduksjon konkurs. Nå tas en strategisk beslutning der familien velger å kjøpe konkursboet. I 2007 blir Allard Support eier av en sin viktigste underleverandør som gis navnet Allard Manufacturing. I dag produserer vi alt fra droppfotsortoser til røntgenbord og komponenter til speedbåter i fabrikken. Oppkjøpet ga framgang, og gjør at vi også starter opp flere produksjonsenheter. I 2010 bygger vi opp Allmay Bodywear i Kina for produksjon av våre tekstile ortoser, og i Irland erverver vi Boston Brace Europe hvor vi i dag produserer blant annet ryggortoser etter individuelle mål og skanning. Enheten i Irland fungerte også som springbrett til vårt nåværende foretak Allard UK.

Pasientnære virksomheter

I løpet av de siste årene har Allard Support satset på å formidle kunnskap og ekspertise gjennom hele kjeden, fra produktutvikling til at produktet når pasienten.

2015

Camp Pro, Camp Clinic & Camp Mobility

I løpet av 2015 startet vi Camp Pro i Sverige, en komplett ortopediteknisk klinikk, i dag med avdelinger i Stockholm, Södertälje, Uppsala og Skåne. Camp Pro tilbyr et unikt konsept innen ortopediteknikk og rehabilitering hvor pasienten kan få hjelp med hele sin behandling, fra første undersøkelse til utprøving av hjelpemiddel og rehabilitering.  

I 2016 introduserte vi også Camp Clinic i Finland og Danmark, et foretak spesialisert på personlig tilpassede medisinske rehabiliteringshjelpmidler og relaterte løsninger.

I samme periode fikk vi muligheten til å ta over Invacares distribusjon i Finland. Vi valgte da å starte opp Camp Mobility, en virksomhet med fokus på tekniske hjelpemidler. Her selger og tilpasser vi til den enkelte alt fra rullestoler og rullatorer til sykehussenger og ramper.  

Kvalitet og holdbarhet

Hvordan vi ser på Support for Better Life strekker seg langt bortenfor de produktene og tjenestene vi leverer. Vi streber etter å bidra til en forbedret livskvalitet for mennesker med permanente eller tilfeldige funksjonsnedsettelser. Vårt kvalitetssystem og våre arbeidsprosesser sikrer høy kvalitet og konstant utvikling. Vi er sertifieserte i henhold til ISO 13485:2016, 9001:2015 og 14001:2015. 

Vi arbeider aktivt for å minske vår miljøpåvirkning gjennom hele utviklings- og produksjonsprosessen. Med hjelp av investeringer innen sol- og vindkraft har vi nådd ett av våre delmål om å være helt energinøytrale i våre anlegg. Vi fortsetter å verne om samarbeidet med våre kunder, og setter stor pris deres bidrag til vår produktutvikling. Å samvirke med spesialister, kunder og pasienter for fortsatt produktutvikling er ett av Camp Scandinavias viktigste fokusområder. 

Vår framtid

Vi ser med stor nysgjerrighet og tiltro fram mot fortsatt å vokse og utvikles sammen med våre kunder og samarbeidspartnere. Takk til alle dere som sammen med oss daglig passer på at mennesker med funksjonsnedsettelser får en forbedret livskvalitet. Sammen bidrar vi alle til Support for Better Life.

ProduktmilepælerVi er CampEn del av Allard Support