MILJØ OG POLICYER

For Camp Scandinavia er det meget viktig at virksomheten drives på en slik
måte at miljøet blir minst mulig påvirket negativt, og skjer derfor under oppsyn av sunne og kommersielle prinsipper. Dette gjelder Camp sitt arbiede for og med våre kunder, samt for de leverandører av varer og tjenester som vi benytter.

SERTIFIKAT OG STANDARDER
CAMP SCANDINAVIA AB (Sverige, Norge, Danmark og Finland) og
Allard Int. er sertifiserte i henhold til ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 samt ISO 13485:2016.

TRYKKSAKER
Vi benytter selskap som er ISO14001 sertifiserte, og som bruker Svanemerket
papir eller FSC-merket papir. Det er viktig for oss å følge dette
innen alle våre avdelinger i selskapet. Våre trykksaker fremstilles i hovedsak ved
digital trykkprosess fordi dette ikke krever samme kjemikalier som annen
trykkteknikk.

FORPAKNINGER
For å minske transporter fra andre deler av verden, strever vi etter å
bruke så smidige forpakninger som mulig. Mange produkter leveres til
oss uten forpakning, og etter overensstemmelse med våre leverandører pakker vi dissea selv ved vårt lager i Helsingborg.
Forpakningsmaterialet som vi bruker til hoveddelen av våre produkter
er av resirkulert materiale. Plastforpakninger kastes i returordningen for plast
og kartonger i gjenvinning for papir.

VÅRE KJØRETØY
Vår målsetting er at alle ansatte som har firmabil skal velge
miljøklassifisert alternativ, og så langt som mulig planere sine aktiviteter for
å minske påvirkning av miljøet.

TRANSPORTER
Vi arbeider i størst mulig grad med transportører som kan garantere
miljøvennlige transporter, både innen og utenom Skandinavia.

ENERGI
Allard Support for Better Life (vårt morselskap) har valgt å investere i
vindkraftverk for å minske vår avhengighet av elektrisk kraft produsert via
ikke fornybare kilder, og på denne måten bidra til omstilling til grønn elektrisitet.

PRODUSENTANSVAR
Vi oppfyller produsentansvarslovene ved å være tilsluttet FTI,
Förpaknings- & Tidningsinsamlingen samt El-kretsen i Sverige. I øvrige
land hvor vi er aktive følger vi de lover og regler som gjelder i det
respektive land.

SIKRE PRODUKTER
Innen vår produktutvikling finnes et stort fokus på at de produkter som vi
selger og markedsfører skal være sikre for brukeren og den som ferdigstiller
produktene. De produkter vi produserer testes funksjonsmessig, og de som
har hudkontakt testes i uavhengige laboratorium (SGS) for å sikre at
de ikke inneholder noen skadelig stoffer. Samme høye krav stiller vi naturligvis
også til våre eksterne produktleverandører.

© 2020 Camp Scandinavia • All Rights Reserved