Inspirasjon

Mange mennesker som rammes av nevrologiske sykdommer/tilstander som f.eks. MS eller slag møter problemer i hverdagen. Her får du møte noen personer som vet, og som deler sin historie og erfaringer. Du får også noen tips på egnede rehabiliteringsøvelser som du kan gjøre når og hvor du vil. Lykke til!