Allard Support For Better Life!  

Konsernet ”Allard Support For Better Life” består av mange ulike deler som presenteres nedenfor. 
Peter Allard eier 100% og er administrerende direktør. Konsernet har ca. 300 ansatte.

Salgsselskapene som inngår i konsernet er Camp Scandinavia i Sverige, Danmark, Norge og Finland. På øvrige markeder finnes Allard USA, Allard UK, Camp Mobility i Finland og Alfimed i Norge. For eksport utenfor Skandinavia arbeider selskapet under varemerket Allard INT. Hovedlageret er i Helsingborg, men det er mindre lager på de ulike enhetene.

Konsernet har produksjonsenheter i Kina (tekstile ortoser), Irland (ryggortoser etter individuelle mål og skanning) og i Malmø (kullfiberproduksjon).

I konsernet inngår også pasientnære virksomheter. Camp Pro Ortopedteknik er plassert ved Sophiahemmet i Stockholm og har filialer i Malmø og Uppsala. Camp Pro Ortopedteknik fokuserer helt på levering av ortopeditekniske hjelpemidler i henhold til avtale med Region Stockholm og Region Uppsala, men også til forsikringsselskaper og andre private aktører. Ved Sophiahemmet er det også klinikker innen nevrologi og nevrologisk rehabilitering med både fysioterapeuter og leger. Ortopediteknisk virksomhet utføres også i Finland og Danmark gjennom Camp Clinic.

Hovedkontoret ligger i Helsingborg med supportfunksjoner som IT, Strategisk Utvikling, Produktutvikling, Økonomifunksjoner og HR. 

Allard Support For Better Life sin produktutviklingsavdeling har baser i Helsingborg og Stockholm. Dette teamet er bygd opp med personer som har lang erfaring innen ortopediteknikk og fysioterapi, samt designere som arbeider med mønstre og valg av materialer. Målsettingen er å ha medarbeidere med ulike kvalifikasjoner og bakgrunn innen produktutviklingen for å sikre at våre utviklingsprojekter er vel forankret i den virksomheten som de deretter skal brukes i, og at koplingen til brukerne er så sterk som mulig. De kliniske delene i virksomheten gir oss gode muligheter for tidlig i utviklingsprosessen å kunne sikre funksjon og passform.

Ønsker du å kontakte ”Allard Support for Better Life” kan du sende mail til: info@allardsupport.com.

Peter Allard, CEO för Allard Support for Better Life!