Camp Scandinavia

Camp Scandinavia er et svensk familieforetak som eies 100% av Peter Allard. Virksomheten har en lang historie som går mer enn 60 år tilbake i tid. Camp Scandinavia har siden starten i 1954 vært leverandør til hele den ortopeditekniske bransjen i Sverige. Camp sin forretningsidé er å gi kundene merverdi ved hjelp av innovative produkter, støtte med kunnskap, kreativitet og lokal farankring. Camp Scandinavia sin ambisjon er å fortsette med å lede utviklingen innen området ortoser. De skandinaviske datterselskapene startet ved litt ulike tidspunkter, først var det Danmark på 70-tallet tett fulgt av Finland og i løpet av 80-tallet kom også Norge.

Camp sitt globale hovedkontor ligger i Helsingborg med lager og ulike supportfunksjoner som f.eks. Økonomiavdeling, Markedsavdeling, HR, IT og Kvalitetsavdeling. For å kunne gi så god service som mulig finnes det lokale lagre både i Norge og Finland.

Med egen produktutvikling og produksjon er det mulig for Camp å kontrollere hele produksjonskjeden fra materialets oppbygging og videre til det ferdig pakkede sluttproduktet.

Lars Adde, Administrerende direktør

Lars Adde, Administrerende direktør
 

Produktutviklingsavdelingen har i sin hovedbase i Helsingborg. Dette teamet er bygd opp med personer som har lang erfaring innen ortopediteknikk og fysioterapi samt designere som arbeider med mønster og materialvalg. Målsettingen er å ha medarbeidere med ulike kvalifikasjoner og bakgrunn for å sikre at utviklingsprojektene våre er vel forankret i den virksomheten som de deretter skal brukes i, og at koplingen til brukerne er så sterk som mulig.

En vesentlig del i virksomheten sin strategi er at vår selgende organisasjon i hovedsak består av medisinsk kompetent personale. Avhengig av hvilken målgruppe personalet arbeider mot, så har organisasjonen i dag et flertall ansatte som er Ortopediingeniør, Ergoterapeut, Ortopeditekniker eller Fysioterapeut.

Camp Scandinavia har god erfaring med utdanning. Vi utdanner, kostnadsfritt så klart, våre kunder med hensyn til vedlikehold, teknikk, funksjon og økonomi i bruken av våre produkter. Utdanningen gjennomføres på plass hos kunden og legges opp i ulike trinn avhengig av det behov som finnes.

Camp Scandinavia var ett av de første selskapene i vår bransje som mottok ISO 9001:2015 sertifisering. Deretter oppgraderte vi med ISO 13485:2016. I løpet av fjoråret mottok vi Miljøsertifiseringen ISO 14001:2015, noe som også involverer utvikling, produksjon, innkjøp, markedsføring, salg og distribusjonsformidling av medisinteknisk utstyr.

Videre er vi ajour med de nye kravene som MDR kommer til å pålegge oss, og vi kommer til å være ferdig i god tid for overgangen. Nå er jo ikke selve sertifiseringen målet, men det viktigste er å sikre at vi følger alle lover og forskrifter som finnes, samtidig som vi gir våre kunder en kvalitet som dere ser som en merverdi. Vi arbeider derfor videre med dette i 2021, og vil blant annet gjennomføre nye kundeundersøkelser.

Camp Scandinavia gjennomfører også løpende kundeundersøkelser for å sikre at vi oppfyller våre kunder sine forventninger mht. produkter, kvalitet og leveringssikkerhet. Leveringssikkerheten måles løpende i vårt administrative system og dette forbedringsarbeidet pågår løpende. Leveringssikkerheten for lagervarer er per dags dato 92% i Norge, noe som betyr at bestillinger som kommer inn før kl. 14.00 skal sendes ut samme dag.

Support for Better Life!