KiddieFLOW™

KiddieFLOW™ er til forskjell fra KiddieGAIT® mer fleksibel i fotplatens hæl- og tåparti, og gir et større begegelsesomfang. KiddieFLOW™ bygger på samme prinsipper som våre voksne FLOW-modeller, og har samme geometri som KiddieGAIT® og KiddieROCKER®. Ortosen støtter fotens dorsalfleksjon i svingfasen, gir en bedre kontroll av fotposisjoneringen i sen svingfase, noe som igjen forbedrer stabilitet i støtfasen. Samtidig gir det mykere fotbladet lettere avvikling i slutten av støtfasen. For en kombinasjon av økt A/P og M/L kontroll, kan KiddieFLOW™ som tillegg til våre andre barnemodeller, også kombineres med individuelle innlegg eller SMO.

Bruksområde:

Droppfot. KiddieFLOW™ er beregnet som støtte ved droppfot, gangavvikelser etter proprioceptiv forstyrrelse, instabil gange eller gange med lav tonus, tågange uten kollaps av mellomfoten, spina bifida, cerebral parese og muskeldystrofi.

Kontraindikasjoner:

Begrenset evne til dorsalfleksjon (behøver minst +5º dorsalfleksjon forbi nøytralleie). Veldig rigide strukturer i foten. Spastisk quadriceps. Overdrevet genu valgum eller genu varum-feilstilling. Fiksert/ikke korrigerbar pes valgus eller pes varus-felstilling. KiddieFLOW skal ikke brukes på barn med crouch gange.

Art.nr. Modell Størrelse Ve/Hø Fotbladets lengde Høyde
288911011 KiddieFLOW™ Small Venstre 16 cm 22 cm
288911012 KiddieFLOW™ Medium Venstre 18 cm 25,7 cm
288911013 KiddieFLOW™ Large Venstre 20 cm 29,5 cm
288911014 KiddieFLOW™ X-Large Venstre 21 cm 31,5 cm
288912011 KiddieFLOW™ Small Høyre 16 cm 22 cm
288912012 KiddieFLOW™ Medium Høyre 18 cm 25,7 cm
288912013 KiddieFLOW™ Large Høyre 20 cm 29,5 cm
288912014 KiddieFLOW™ X-Large Høyre 21 cm 31,5 cm
288921011 KiddieFLOW™ m/D-ring Small Venstre 16 cm 22 cm
288921012 KiddieFLOW™ m/D-ring Medium Venstre 18 cm 25,7 cm
288921013 KiddieFLOW™ m/D-ring Large Venstre 20 cm 29,5 cm
288921014 KiddieFLOW™ m/D-ring X-Large Venstre 21 cm 31,5 cm
288922011 KiddieFLOW™ m/D-ring Small Høyre 16 cm 22 cm
288922012 KiddieFLOW™ m/D-ring Medium Høyre 18 cm 25,7 cm
288922013 KiddieFLOW™ m/D-ring Large Høyre 20 cm 29,5 cm
288922014 KiddieFLOW™ m/D-ring X-Large Høyre 21 cm 31,5 cm
KiddieFLOW Play video
KiddieFLOW