Tamarack verktøy

Tamarack Hand Punch: Brukes for å lage hull i plasten.Tamarack Spanner Wrench: Parallellverktøy Tamarackledd i en allerede eksisterende ortose.

Annet:

Produksjonsinstruksjon finnes i forpakningen.

Art.nr. Modell Størrelse
627440010 Hand Punch Barn
627440012 Hand Punch Medium
627440013 Hand Punch Large
627450010 Spanner Wrench Barn
627450012 Spanner Wrench Medium/Large