Vårt miljø - Vår framtid - Ditt valg!

18 feb. 2021

X-LITE® er den eneste lavtemperaturplasten som er laget av en bomullsbase og biologisk nedbrytbar polymer.
To godt undersøkte ingredienser uten skadelige jemikalier og HELT BIOLOGISK NEDBRYTBART.
Siste testen av biologisk nedbrytbarhet i henhold til ISO 148551-1-standarden viste at X-LITE® er
25% biologisk nedbrytbar etter 90 dager. 

Etter 90 dager, under observert kompostering,
er det tydelig at en stor del av materialet har forsvunnet. Til venstre er en originalbit av X-LITE®
og til høyre samme størrelse etter 90 dager kompostering. 

X-LITE_SGS_Test_FEB2021_NO.pdf