Sjablonger for produksjon av ortoser i X-Lite® materialet

23 juli 2021

Gjør slik:

1. Kontroller at skriverinstillingen er innstilt på faktisk størrelse eller 100%.

2. Kontroller størrelsen på pasienten. Korriger størrelsen ved behov.

3. Bruk sjablongen for å klippe materialet til riktig størrelse. Velg ønsket kvalitet på X-LITE materialet.

5. Varm opp X-Lite® materialet i et vannbad med vann oppvarmet til 70°C. Om det brukes mer enn ett lag X-Lite®, forsikre deg om at lagene er nok laminert ved å presse de sammen.

6. Varm materialet igjen før applisering av ortosen på pasienten. Trim mønsterkantene på ortosen før og etter applisering, eller bruk X-Lite® PLUS Kantebånd for å unngå skarpe kanter.