NY SALGSSJEF FOR SKANDINAVIA!

10 mars 2021

I løpet av det siste året har det vokst fram at vår organisasjon trengte en forandring for å møte de nye behovene som vi tror kommer framover. Vi har derfor gjennomført en organisasjonsendring på det Skandinaviske markedet. 

Fra og med 1. januar 2021 er Anders Jemth ny salgssjef for Skandinavia – Danmark, Norge og Sverige. Virksomheten i Finland integreres mer i de andre virksomhetene som finnes i Finland og med Piia Parikka som ansvarlig for Camp Scandinavia Finland.

 Helle Thomas som tidligere var salgssjef i Skandinavia vil framover arbeide og ha ansvar for andre prosjekt innen Allard-konsernet.

 Vi vil med denne forandringen skape en tydligere og tettere salgsorganisasjon.Vi ønsker å arbeide mer på tvers av grensene og utnytte og optimere kompetanse mellom landene. Dette for raskt å kunne tilpasse oss til forandringer som skjer på markedet og samtidig gi våre kunder best mulig support.