Vi deltar på Nordisk Ortopedteknisk kongress den 13. – 17. september 2021. Håper vi ses der (selvfølgelig virtuelt).

18 mai 2021

Programmet, nå fordelt på fem dager, vil inneholde vitenskaplige program med muntlige forelesninger og poster-presentasjoner med over 20 bekreftede programledere, samt diskusjoner og nettverk.

Bransjen kommer til å presentere produkter, materialer og teknikk innen protese- og ortoseområdet i ulike workshops og innovative digitale utstillingsrom. Camp Scandinavia kommer til å holde en workshop innen ortoseområdet. Mer informasjon kommer litt lengre fram i tid.

Deltagerne vil ha mulighet for å se sesjoner via innspillinger som vil bli tilgjengelige etter kongressen.

12th Nordic ( Virtual) Congress of Prosthetics and Orthotics