Allard AFO - produsert med 100% fornybar energi

16 februar 2023

I over 25 år har våre ankel-fot-ortoser bidratt til en forbedret livskvalitet – Support for Better Life - for mennesker med nedsatt gangevne. Hvordan vi ser på Support for Better Life strekker seg dog langt lengre enn selve produktet. Innen Allard Support arbeider vi kontinuerlig for å minske vårt karbonavtrykk, blant annet gjennom reduserte utslipp fra våre produksjonsanlegg. Ved vår produksjonsenhet for Allard AFO kommer derfor all elektrisitet som brukes i fabrikken fra 100% fornybar energi i form av vind-, sol- og vannkraft. Dette resulterer i en reduksjon av utslipp av karbondioksid med 95% sammenlignet med bruk av ikke fornybare energikilder.

Vi er stolt over å kunne si at våre Allard AFO produseres med 100% fornybar energi.

Miljøeffektiv produksjon

Selv om bruken av fornybar elektrisitet er av stor betydning, tilstreber vi også å minske den mengden energi vi bruker. Ved å rette oss inn på de mest energikrevende områdene i produksjonsprosessen reduserer vi vårt energiforbruk. Vi gjennomfører også andre prosjekter med hensikt å redusere vårt karbonavtrykk i produksjonsprosessen, særskilt med søkelys på oppvarming og redusert avfall.

Nylig avsluttet vi et prosjekt for å omdirigere den varme som genereres fra spesifikke maskiner tilbake til oppvarming av bygningen vår. Nye kapitalinvesteringer i vår tilskjæringsprosess gjør det mulig å programmere med større nøyaktighet for betydelig å kunne redusere materialavfall.     

Disse prosjektene er en del av det vi på Allard Support gjør for å nå vårt mål om å bli helt energinøytrale i våre fasiliteter ved hjelp av vind-, sol- og vannkraft.

Allard Manufacturing er et datterselskap til Camp Scandinavia og produksjonsenheten for alle komposittproduktene til Allard-konsernet. For kontakt og mer informasjon besøk: www.allardmfg.se