Camp Corset System anno 2022

19 okt. 2021

Vi tenkte at det nå var på sin plass å gi dere denne oversikten, som dere som har vært med en stund sannsynligvis kjenner igjen. ”Camp Corset Systen Anno 2022” gir er en god oversikt over Camps korsetter, og er også en nøkkel til hvilket produkt dere skal velge ut i fra hvilken stabilitet og funksjon som ønskes. I oversikten vises også hvilke høyder, størrelser og farger som hvert korsett kan bestilles i. 

Camp har mer enn 50 års erfaring med korsetter. Korsetter var veldig lenge ryggraden i selskapet, og den samlede erfaringen og kunnskapen finnes fortsatt hos oss. Utviklingen fortsetter konstant i form av nye innovative materialer, og med egne designere utvikler vi stadig nye funksjonelle produkter innen dette området. 

Les mer her