SPL2 - Swing Phase Lock kneledd

SPL leddene er utviklet for å hjelpe pasienter med partiell eller totalt nedsatt funksjon av M.Quadriceps (kneekstensorene). Annet bruk er ikke tillatt. Leddets funksjon består av en pendelmekanisme som låser og låser opp kneleddet avhengig av leddets vinkel i sagittalplanet. Under gåsyklusen låser leddet før hælisetting for å gi støtte under ståfasen, for så etterpå å låse opp igjen når hælen forlater underlaget. Hensikten er å imitere kneekstensorenes normale fysiologiske funksjon og gi et mer normalt gåmønster uten sirkumduksjon eller hoftegange. SPL2-leddet låser ved full kneekstensjon og har ytterligere et sikkerhetsstopp som utløser seg ved 15º fleksjon når full ekstensjon ikke oppnås. Dette innebærer at ortosen låser seg selv om kneet ikke er helt ekstendert.Da SPL2-leddet ikke er avhengig av ankelens posisjon og/eller bakkekontakt, kan leddet brukes for ulike typer ortoser:- Helbensortoser med eller uten ankelledd- Helbensortose eventuelt med hofteledd- Kneortoser

Bruksområde:

M.Quadriceps pareser pga: MS eller lignende sykdommer, slag, polio, perifere nerveskader og andre nevromuskulære sykdommer.

Kontraindikasjoner:

Knefleksjonskontrakturer > 10° og moderat til alvorlig spastisitet

Annet:

I begge produktene er 1 håndkontroll, dummy for innstøpning samt øvrig tilbehør for montering inkludert. SPL2-leddet er beregnet for 20 mm skinner. Skinner er ikke inkludert. Art. 62800 inneholder SPL- samt SPC-ledd.Art. 62803 inneholder SPL-ledd. Pasientvekt maks. 100 kg.Utførlig produksjons- og utprøvingsmanual er inkludert. Oversikt over reservedeler finnes i manualen. Det finnes også en separat manual beregnet for fysioterapeuter. Manualer kan bestilles fra oss.

Art.nr. Velg alternativ...
Art.nr.ModellVe/Hø
628001000SPL2Venstre
628002000SPL2Høyre
628031000SPL2 MonolateralVenstre
628032000SPL2 MonolateralHøyre
628010000Parallellverktøy-
628020000Dummy-
628050000 Renoverings-sett-
93101Prøveortose til utlån. Ortosen kan justeres/ tilpasses.Bilateral

Artikler

Dokument

Filmer

Art.nr.ModellVe/Hø
628001000SPL2Venstre
628002000SPL2Høyre
628031000SPL2 MonolateralVenstre
628032000SPL2 MonolateralHøyre
628010000Parallellverktøy-
628020000Dummy-
628050000 Renoverings-sett-
93101Prøveortose til utlån. Ortosen kan justeres/ tilpasses.Bilateral
© 2020 Camp Scandinavia • All Rights Reserved