Det er en stor glede å kunngjøre den 29. konferansen for Europeisk Wound Management Association, EWMA 2019. Temaet for EWMA konferansen er: Person-centred Wound Care. Who is in Charge of the Wound? Konferansen arrangeres av EWMA i samarbeide med SSiS. Vi ønsker deg velkommen til Gøteborg!

Konferansen EWMA 2019 kommer til å fokusere på vekten av forbedret og fortsatt utdanning av leger, sykepleiere, fysioterapeuter og annet helsepersonell som arbeider med sårbehandling.

Camp Scandinavia kommer til delta på utstillingen sammen med vår samarbeidspartner Salvatelli Molliter og det unike sortimentet av Diabetesprodukter.

Artikkel