Camp Scandinavia kommer til å delta som utstiller ved CPUPOppfølgingsprogram for Cerebral Parese i Stockholm 14–15 oktober 2019.  

CPUP har som formål å gjennom kontinuerlig standardisert oppfølging tidlig å oppdage og forsøke å forhindre fremvekst av hofteluksasjon og alvorlige feilstillinger, og på den måten skape best mulig funksjon og livskvalitet for personer med CP. CPUP ønsler å øke kunnskapen om CP og å ytterligere forbedre samarbeidet mellom ulike yrkeskategorier rundt personer med CP.

Besøk oss, og ta del av de ortopeditekniske hjelpemidlene som vi tilbyr innen dette området.

Camp Scandinavia på CPUP