Camp Scandinavia AB ble grunnlagt i 1954 som et familieselskap med lisens for Camp International. I 1982 ble selskapet kjøpt av Camp International Inc. som senere (1989) ble kjøpt av Bissell Healthcare. Den skandinaviske delen, Camp Scandinavia, ble i 1996 kjøpt av Bertil Allard som tidligere var administrerende direktør for virksomheten samt ansvarlig for Camp International over hele verden.

Camp Scandinavia er idag heleid av Peter Allard, Bertil sin sønn. Hensikten er at selskapet skal forbli et familieforetak.

Camp Scandinavia er idag oppdelt i to ulike deler. En tradisjonell skandinavisk del hvor vi via lokale datterselskaper distribuerer ortopediske produkter. Og en ny del som er varemerket Allard Int    hvor vi har lagt våre innovative og unike produkter som ToeOFF, 3D-Lite, SWASH, CHECK mm. Siden 2006 er vi dessuten etablert i USA via datterselskapet Allard USA.

Support for Better Life

- er credoet for vår organisasjon og her er dets hjørnestener:

Produkter og service i verdensklasse:
Produktene vi forhandler skal være av beste kvalitet og skal gi fordeler både
til de yrkesgrupper som kommer i kontakt med dem, samt for pasienter som
bruker produktene. Våre produkter skal være pålitelige, og vi skal utover dette
kunne gi kvalifisert service, sikre leveranser og kunne tilby teknisk support og
utdannelse. Våre produkter skal også øke livskvaliteten for brukeren, hvor livskvaliteten
kan være noe så enkelt som å kunne ta noen få skritt eller å springe
et maraton.

Stadig forbedring:
Vi er stolte over hva vi kan tilby kunder og brukere, men vi vet også at de
produkter og løsninger som finnes på markedet i dag alltid kan gjøres bedre.
Det er en stor utfordring vi har foran oss, fordi den demografiske strukturen
forandres og fler individer trenger hjelpemidler, mens betalingssystemet ikke har
ressurser til å betale ut mer penger. Vi må derfor finne smartere løsninger som
kan tilby et likeverdig eller helst bedre resultat til fler individer uten å koste mer
penger.

Vil ta ansvar for miljøet:
Som de fleste selskaper har vi rutiner for å minske påvirkningen av miljøet som
f.eks. miljøvennlige forpakninger, grønne transporter, rett materialvalg for produkter
osv. Men, vi vil utover dette gå ett skritt lengre. Alle våre firmabiler
drives av fornybar energi eller har hybridteknikk. Vår ambisjon er å ta all vår
energi til produksjon og kontorer fra vindkraft eller andre alternative energikilder.
Vi er et selskap som føler oss godt, og vi vil også arbeide for et godt miljø.
Om noen har forslag til ytterligere tiltak som vi kan innføre for å minske vår
påvirkning av miljøet, setter vi stor pris på å høre dette.

Et selskap med sosialt ansvar:
Vi støtter ulike typer foreninger, framfor alt rettet mot handicappede og barn.
Foreningene vi støtter er nevnt på vår hjemmeside. Utover dette bidrar vi f.eks.
med kr 2,- for hver brystprotese vi selger. Disse pengene går til brystkreftforeningene
i Skandinavia. I USA har vi startet en foreningen hvor 1 USD fra
salget av hver ToeOFF går til fondet Dralla Foundation som hjelper personer
med handicap å muliggjøre noen av sine drømmer.

Vision

Camp Scandinavia skal være et innovativt familieeid selskap, kjent internasjonalt gjennom egne produkter innen ortoseområdet. På det nordiske hjemmemarkedet skal ortopediteknikk utgjøre basen for virksomheten. Kreativitet og kunnskap skal forsterke markedsposisjonene ytterligere

© 2018 Camp Scandinavia • All Rights Reserved